เมื่อวันศุกร์ ที่ 1 กรกฎา 2565 เวลา 09.00 น. นายประยูร รัตนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนลือวิทยาคม นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน

จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม กองลูกเสือ โรงเรียนลือวิทยาคม