ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

 

โรงเรียนลือวิทยาคม  จัดตั้งขึ้นตามนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษา กรมสามัญศึกษา     กระทรวงศึกษาธิการ   เปิดเป็นสาขาโรงเรียนพนาศึกษา เมื่อวันที่  21  พฤษภาคม   พ.. 2534   เพื่อแก้ไขปัญหาอัตราการเรียนต่อ ม.1 ต่ำ  โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก  นายแสวงหา  อินลี  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านลือนาคำ  ให้ใช้สถานที่และอาคารเรียนเป็นการชั่วคราว  มี  นายจักรทิพย์   กีฬา  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพนาศึกษา  และนายพิชิต    กะมณี อาจารย์ 2 ระดับ โรงเรียนพนาศึกษา   เป็นผู้ประสานงาน   ต่อมากรมสามัญศึกษา ได้ประกาศจัดตั้งเป็น โรงเรียนลือวิทยาคม”   เมื่อวันที่  13  มกราคม  พ.. 2536  โดยมี  นายพิชิต    กะมณี   ตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่    เป็นผู้บริหารคนแรก  ปัจจุบันโรงเรียนลือวิทยาคม  จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในปีการศึกษา 2557 มีนักเรียน  378 คน รวม 14 ห้องเรียน โดยมี นายประจักษ์พงศ์ วรรณโชติ   ดำรงตำแหน่ง    ผู้อำนวยการ เป็นผู้บริหารโรงเรียน

 

ที่ตั้งของโรงเรียน

          โรงเรียนลือวิทยาคม ตั้งอยู่กิโลเมตร ที่ 15 ถนนพนา-สว่างใต้    หมู่ 8   ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ    รหัสไปรษณีย์  37110     โทรศัพท์  0-4555-4636โทรสาร  0-4555-4637  อยู่ห่างจากตัวจังหวัดอำนาจเจริญ  50  กิโลเมตร อยู่ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 29  80  กิโลเมตร