คลิกลงนามถวายพระพร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายประยูร รัตนศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนลือวิทยาคม

โรงเรียนคุณธรรม


การดำเนินงานโรงเรียน
 
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนลือวิทยาคม
  ประวัติ โรงเรียน
  บุคลากรโรงเรียน
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
  ค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กร
  แนวทางการพัฒนาการศึกษา
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่
 

งานประกันคุณภาพทางการศึกษา

 
 
คู่มือสำหรับนักเรียน
คู่มือนักเรียน
ใบสมัครเข้าเรียน
การย้ายนักเรียนเข้า
 
 

ระบบงานบริการ


เพลงมารช์ โรงเรียน

เพลงมาร์ชโรงเรียนลือวิทยาคม

เพลงโรงเรียน

  

Facebook โรงเรียน

ประชาสัมพันธ์ภายนอก
สำหรับสมาชิก
User:
Pass:


สมาชิก 112 คน
จำนวนผู้เข้าชม
  จำนวน Online
ตอนนี้เข้าชม 0 คน
ตอนนี้สมาชิก 0 คน
สถิติวันนี้ 0ครั้ง
สถิติเมื่อวาน 0 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 0 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 0ครั้ง
เริ่ม 14 พฤษภาคม 2564

ประกาศ ประชาสัมพันธ์

พิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนาม โรงเรียนลือวิทยาคม 2565

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาเคเรียน 1/2565

 

ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564

จังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการประชาชนเตือนระวังรักษาสุขภาพช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลง ในพื้นที่อำเภอปทุมราชวงศา

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนลือวิทยาคม ณ ลานคุณธรรม วันที่5 พฤศจิกายน 2564

ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนลือวิทยาคม เยี่ยยมชมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ลือ และผู้สูงอายุ ที่มาให้และรับบริการฉีดวัคชีน ณ หอประชุมโรงเรียนลือวิทยาคม ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
#มอบน้ำดื่ม
#บริการสถานที่
#ป้องกันcovid19

คะแนน O-net โรงเรียนสังกัด สพม.อบอจ. ประจำปีการศึกษา 2563 คนเก่ง O-net ของเรา
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ข้อสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

วิชาประวัติศาสตร์ ม.2

ข้อสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

การงานอาชีพ ม.1
   
   
   
 
 
 

 
การจัดการความรู้ KnowLedge Management
 
QR Code เรียนออนไลน์

BLOG EXPRESS

   

index-l